DWF porfolio

DWF là một quỹ đầu tư đến từ Singapore và đang “làm mưa làm gió” trên thương trường thời gian gần đây (đầu tư đến 22 dự án trong năm 2023). Mặc dù được thành lập từ 2018, thương vụ đầu tiên của DWF lại vào tháng 9/2022 (lúc thị trường đang dò đáy), cho thấy khả năng timing khá tốt của đội ngũ vận hành.

Với phong cách đầu tư vào các dự án “đã có token” nhưng còn nhiều tiềm năng (và có thể bắt trend) – Những dự án có mặt DWF thường tăng khá mạnh thời gian sau đó, điển hình như:
– Conflux (x40)
– Tomi (x4)
– Beldex (x2)
– YGG (x3)

Cả nhà có dự án nào trong danh mục của mình không?🤔

3 2 đánh giá
Article Rating