Quên mật khẩu?
Hoặc
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Hoặc

Danh Mục Đầu Tư

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS (09/2021)

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS cho tháng 09/2021, 03 dự án tiềm năng được thêm vào danh mục của GFS đó chính là Octopus Network, Wilder World và DeFi Warrior. Chi tiết mọi người có thể tham khảo danh mục đầu tư hiện tại của GFS theo...
Avatar of Tuấn TV
Tuấn TV
23/09/2021

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS (08/2021)

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS cho tháng 08/2021, chúng tôi sẽ thực hiện chốt lời 50% PERP tại vùng giá 16$ để đạt mức lợi nhuận khoảng 1100% và 50% còn lại sẽ chốt lời khi thị trường kết thúc mùa tăng trưởng năm nay. Đối với...
Avatar of Tuấn TV
Tuấn TV
20/08/2021

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS (04/2021)

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS cho tháng 04/2021, chúng tôi sẽ thực hiện chốt lời dần các dự án theo các vùng giá bên dưới để chuyển đổi dòng vốn sang những dự án có khả năng tăng trưởng tốt hơn, chi tiết như sau: VIDT: Từ...
Avatar of JLo Tran
JLo Tran
22/04/2021

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS (03/2021)

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS cho tháng 03/2021, thực hiện chốt lời ENJ (5200%), ALEPH (460%) và REP(190%) chuyển sang những dự án tiềm năng mới để tận dụng lãi kép. Các bạn có thể tham khảo danh mục đầu tư hiện tại của chúng tôi theo...
Avatar of JLo Tran
JLo Tran
10/03/2021

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS (02/2021)

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS cho tháng 02/2021, GFS sẽ loại bỏ 3 dự án là DMG, EOS và KNC ra khỏi danh mục đầu tư để bổ sung những dự án có khả năng tăng trưởng mạnh trong tương lai. DMG: do vướng các vấn đề...
Avatar of JLo Tran
JLo Tran
09/02/2021

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS (01/2021)

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS cho tháng 01/2021, chúng tôi loại bỏ ENJ và bán tất cả SOL ở mức giá 2.1$ để cập nhật 2 đồng coin mới vào danh mục đầu tư tháng này là Kira Network và The Graph. The Graph đã được chúng...
Avatar of JLo Tran
JLo Tran
15/01/2021

Cập nhật danh mục đầu tư của GFS (07/2020)

Tối ưu lợi nhuận Cập nhật danh mục đầu tư của GFS cho tháng 07/2020. GFS sẽ loại bỏ một số đồng coin cũ không còn khả năng tăng trưởng mạnh và thêm vào những đồng coin có giá trị nội tại cũng như tiềm năng hơn. MAN: Một đại...
Avatar of Tuấn TV
Tuấn TV
21/07/2020