Quên mật khẩu?
Hoặc
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Hoặc

Tài chính vĩ mô

Đường cong lợi suất ngược và dấu hiệu của khủng hoảng toàn cầu

Đường cong lợi suất là biểu đồ mô tả mối quan hệ giữa lãi suất trên các trái phiếu có thời hạn khác nhau. Thường thì, đường cong lợi suất có độ dốc tăng lên, phản ánh thực tế rằng đầu tư dài hạn mang theo nhiều rủi ro hơn...
Avatar of GFI Intern
GFI Intern
05/09/2023

Nguyên tắc Taylor – Các yếu tố chi phối lãi suất Fed

Thảo luận về việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ làm gì tiếp theo với Lãi suất Fed Funds luôn là một trong những điểm tập trung của truyền thông, với hàng loạt các dự đoán về tiềm năng tăng/giảm lãi suất và một loạt các chuyên gia...
Avatar of GFI Intern
GFI Intern
05/09/2023