Chào mừng bạn đến với GFIBlockchain, trước khi bạn tiếp tục sử dụng nền tảng này, xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây (“”Điều khoản””). Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng nền tảng của chúng tôi.

1. Nội dung và Thông tin

1.1. Nền tảng website GFIBlockchain cung cấp thông tin về công nghệ Blockchain, tiền mã hóa (Cryptocurrency) và các chủ đề liên quan (“”Nội dung””). Mục đích của Nội dung là cung cấp thông tin chung và không được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý.

1.2. Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên thứ ba hoặc tài liệu khác chỉ nhằm mục đích tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web bên thứ ba này.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

2.1. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Trang web và Nội dung thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hay sửa đổi bất kỳ phần nào từ GFIBlockchain mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2.2. Bất kỳ tên, biểu trưng, logo, tên miền hoặc nhãn hiệu khác hiển thị trên Trang web này đều được bảo vệ bởi luật về quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có nghĩa là bạn cần có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng trước khi sử dụng chúng.

3. Sử dụng Trang web

3.1. Bạn cam kết sử dụng Trang web chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

3.2. Bạn không được sử dụng Trang web để thực hiện các hành vi sau đây:

a) Phát tán, truyền bá hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung gây hại, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc hành vi phạm pháp khác.
b) Gây cản trở hoặc làm thiệt hại đến hoạt động bình thường của Trang web hoặc hệ thống kỹ thuật liên quan.
c) Sử dụng phần mềm, công cụ hay phương pháp để thu thập dữ liệu hoặc thông tin từ Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
d) Sử dụng Trang web để gửi thư rác, quảng cáo không đề cập hoặc các hình thức khác.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi cung cấp Trang web và Nội dung trong tình trạng hiện tại mà không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý. Điều này có nghĩa là chúng tôi không đảm bảo rằng Trang web và Nội dung sẽ hoạt động một cách hoàn hảo hoặc không xảy ra các sự cố. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc phụ thuộc vào Nội dung. Đồng nghĩa với việc bạn sử dụng Trang web và Nội dung này tự chịu rủi ro và chịu trách nhiệm cho các hậu quả có thể xảy ra.

5. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật phiên bản mới trên Trang web. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có bất kỳ thay đổi nào sẽ được xem là chấp nhận các thay đổi đó.

6. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Điều khoản sử dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau: