Tổng quan

Ethereum đã được chuyển đổi từ PoW sang PoS, yêu cầu những người tham gia ký gửi một lượng ETH để chạy trình xác thực (validator) và bảo mật mạng. Mức ký gửi yêu cầu hiện tại là 32 ETH và bị khoá trong thời hạn khi bản nâng cấp ETH2.0 hoàn thiện. Quá trình này được gọi là stake.

Dự án ssv.network với mã nguồn mở, hướng đến cộng đồng giải quyết một số vấn đề liên quan đến quá trình stake của validator trên Ethereum, giúp mạng lưới này bảo mật và hạn chế sự tập trung hóa.

ssv.network là gì?

SSV, sau này được biết đến là DVT (Công nghệ xác thực phân tán), ban đầu là một bài báo nghiên cứu được khái niệm hóa với sự cộng tác của các thành viên của Ethereum Foundation . ssv.network là lớp cơ sở hạ tầng được thiết kế để thúc đẩy phân cấp, đa dạng, khả năng chịu lỗi và khả năng phục hồi trong không gian stake ETH, tập trung vào các hoạt động phân tán của validator Ethereum.

*** DVT (Distributed Validator Technology): Công nghệ Trình xác thực phân tán là tên gọi khác của SSV (Trình xác thực chia sẻ bí mật). SSV cũng có thể được gọi là DVT vì trình xác thực được phân phối trên nhiều node không cần tin cậy.

Bất cập của việc stake trên mạng lưới của Ethereum

Như ở trên đã đề cập, để trở thành validator trên Ethereum cần stake tối thiểu 32 ETH và bị khóa trong một thời gian. Sau khi validator hoạt động trên chuỗi khối trực tuyến và phản hồi các yêu cầu ký dữ liệu, validator đó sẽ được thưởng một lượng ETH sau mỗi 6,4 phút.

Vấn đề xảy ra khi validator này ngoại tuyến hoặc gặp sự cố và bỏ lỡ các yêu cầu để ký dữ liệu, thì mạng lưới Ethereum sẽ trừ một lượng nhỏ ETH khỏi số dư của validator. Và giả sử một validator tham gia vào các hành vi độc hại hoặc dành quá nhiều thời gian ngoại tuyến thì nó có nguy cơ bị mất toàn bộ khoản tiền gửi 32 ETH và bị buộc rời khỏi mạng.

Ngoài việc stake 32 ETH, người stake phải chạy ứng dụng validator bằng phần mềm chuyên dụng cùng với  Ethereum node kế thừa và Beacon node. Quá trình này phức tạp về mặt công nghệ, khiến cho nhiều người không thể tiếp cận được quá trình stake trên Ethereum.

Các giải pháp thay thế là sử dụng dịch vụ ủy quyền (delegator), stake trên các validator khác nhưng điều này vô hình chung làm mất đi sự phi tập trung của mạng lưới Ethereum, tập trung vào một số pool lớn của Lido, Coinbase hay Kraken.

Top Beacon Chain Depositors
Top Beacon Chain Depositors. Nguồn Etherscan tại ngày 08/02.

Mạng lưới, công nghệ, cách thức hoạt động

Các thành phần chính trong mạng lưới

Hệ sinh thái ssv.network bao gồm 3 thành phần chính: Operators, Staker, DAO

 • Operators: cung cấp cơ sở hạ tầng quản lý KeyShares và vận hành validator thay mặt cho Staker. Operators tính phí Staker cho các dịch vụ của họ bằng $SSV. Mỗi Operators được xếp hạng trên thang điểm từ 0-100% dựa trên chất lượng chung của dịch vụ mà họ cung cấp.
 • Staker: chủ sở hữu ETH cá nhân ký gửi 32 ETH để chạy validator kiếm phần thưởng.
 • DAO: Cộng đồng phi tập trung chịu trách nhiệm quản lý và đưa ra quyết định cho ssv.network. DAO giúp thiết lập và điều chỉnh phí giao thức, giám sát Operators, quản lý kho bạc và quyết định các vấn đề liên quan đến roadmap và cải tiến mạng lưới.

Tổng quan về công nghệ

SSV là một ví đa chữ ký phức tạp với lớp đồng thuận. Nó là lớp trung gian nằm giữa beacon node (nút báo hiệu) và validator. Ở góc độ người dùng, nó chỉ là một thành phần cắm vào và đảm nhận mọi việc thay họ. Các thành phần chính của cấu hình SSV như sau:
 • Distributed Key Generation
Quá trình này tạo ra một bộ public key và private key được tính toán bởi những người điều hành. Mỗi nhà điều hành sở hữu một phần duy nhất của private key, đảm bảo rằng không một nhà điều hành nào có thể ảnh hưởng hoặc có quyền kiểm soát toàn bộ private key và đưa ra các quyết định đơn phương.
 • Shamir Secret Sharing
Cơ chế này được sử dụng để xây dựng lại validator key thông qua KeyShares. Không thể sử dụng các KeyShare riêng lẻ để ký một nghĩa vụ, nhưng cũng không cần dùng tất cả để thực hiện trong một số trường hợp (n≥3f+1).
SSV.network có thể tận dụng chữ ký BLS – cho phép kết hợp nhiều chữ ký để tạo chữ ký của validator key. Bằng cách kết hợp Shamir và BLS – các key được ‘chia nhỏ’ để chia sẻ và tập hợp lại bất cứ khi nào nhiệm vụ được giao.
 • Multi-Party Computation
Áp dụng Multi-Party Computation (MPC – Tính toán đa bên) an toàn để chia sẻ bí mật cho phép KeyShares của SSV được phân phối giữa các nhà khai thác một cách an toàn cũng như thực hiện tính toán phi tập trung cho các nhiệm vụ của validator mà không khôi phục validator key trên một thiết bị.
 • Istanbul Byzantine Fault Tolerance Consensus
Lớp đồng thuận của SSV dựa trên thuật toán Istanbul Byzantine Fault Tolerance (IBFT). Thuật toán sẽ chọn ngẫu nhiên một validator node (KeyShare) chịu trách nhiệm về đề xuất khối và chia sẻ thông tin với những người tham gia khác. Sau khi KeyShare xác định khối đó là hợp lệ, nó sẽ được thêm vào chuỗi. Như vậy, có thể đạt được sự đồng thuận ngay cả khi một số nhà khai thác (đến ngưỡng) bị lỗi hoặc hiện không trực tuyến.

Cách thức hoạt động

ssv.network có hai lớp riêng biệt để hoạt hoạt động:

 • Lớp mạng ngang hàng SSV (Peer to Peer – P2P): là lớp thực thi. Nó đọc danh sách Operators hiện tại và phân công KeyShare validator từ các smart contract Ethereum và vận hành validators trên mạng.
 • Lớp hợp đồng Ethereum: để quản trị mạng. Các nhà khai thác SSV sẽ được đánh giá và xếp hạng, dẫn đến điểm mạng phi tập trung và minh bạch về chất lượng, trải nghiệm và dịch vụ của họ. Các hành động như thêm Operator, tạo validator và phân phối tiền thưởng diễn ra ở đây.
Các yếu tố cấu thành mạng lưới của ssv
Các yếu tố cấu thành mạng lưới của ssv

Ai được hưởng lợi khi sử dụng ssv.network?

Các nhóm đối tượng hưởng lợi ích khi sử dụng ssv.network bao gồm:

 • Validators – Việc tách một validator trên nhiều máy hoặc nhà cung cấp đám mây mang lại khả năng dự phòng và khả năng phục hồi. Nó cũng cho phép các nhóm cá nhân xác thực an toàn cùng nhau.
 • Người sử dụng dịch vụ Validator staking – Thay vì ủy thác một dịch vụ staking với 32 ETH, staker có thể chia nhỏ số lượng, tối ưu hóa phần thưởng và giảm đáng kể rủi ro của họ. Ngoài ra, SSV giúp phi tập trung staking pool trong cách thức hoạt động và rút tiền. Nhóm các nhà điều hành cùng với SSV sẽ hạn chế lỗi lỗi của nhà điều hành đơn lẻ có thể ảnh hưởng đến phần thưởng của staker.
 • Người cung cấp dịch vụ staking/Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng – Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ staking có thể sử dụng ssv.network để cung cấp các cấu hình dự phòng hoạt động trên tất cả các thành phần hệ thống cốt lõi và giảm thiểu rủi ro cho người đăng ký của họ bằng cách loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ.

Việc áp dụng rộng rãi SSV không chỉ mang lại lợi ích cho stakers và nhà cung cấp dịch vụ staking mà còn đóng góp cho sự phát triển của Ethereum. Tập trung hóa việc staking ETH là một rủi ro lớn. Người dùng phải ủy thác toàn bộ token của họ cho một nhà điều hành duy nhất và có nguy cơ bị phạt nặng theo các quy tắc của giao thức. Đồng thời, dịch vụ staking quản lý càng nhiều validator thì ảnh hưởng của chúng càng lớn và lan tỏa nếu gặp sự cố.

Nguy cơ về thời gian ngừng hoạt động đồng thời trên các pool lớn của mạng lưới có thể là lời mời cho các cuộc tấn công phối hợp, ảnh hưởng đến sự phát triển của Ethereum.

Tính ứng dụng và điểm mạnh

ssv.network tập trung chính vào các sản phẩm liên quan đến việc staking trên mạng lưới của Ethereum. Tính ứng dụng cùng ưu điểm của các sản phẩm này bao gồm:

Staking Pools

 • Tối ưu hóa phần thưởng: Validator key được phân phối giữa nhiều operator để cung cấp khả năng chịu lỗi, tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu rủi ro cắt giảm.
 • Bảo mật: Để giảm thiểu một điểm lỗi duy nhất và các tác nhân độc hại, các validator key của bạn được giữ ngoại tuyến và không một operator nào có quyền giám sát hoặc truy cập chúng.
 • Triển khai nhanh: Không có yêu cầu về thiết lập hoạt động.
 • Khả năng tùy biến: Cho phép lựa chọn giữa các operator và tối ưu hóa về chi phí và công nghệ (sự đa dạng về địa lý và khách hàng).

Staking Services

 • Khả năng chịu lỗi chủ động qua cơ chế đồng thuận QBFT của SSV, chúng có thể xử lý 1 node bị trục trặc trong số 4 node vận hành một validator đơn lẻ.
 • Hạn chế Slashing: Việc xác nhận nghĩa vụ dựa trên sự đồng thuận giúp loại bỏ các rủi ro bị phạt tiềm ẩn.
 • Bảo mật mạnh mẽ: Một điểm lỗi được giảm thiểu bằng cách phân phối validator key giữa nhiều node không cần tin cậy.
 • Doanh thu mới từ việc điều hành: Bạn có thể thu được SSV với tư cách là nhà điều hành mạng để duy trì trình xác nhận thay mặt cho người stake.

Solo Stakers

 • Non- Custodial staking: Bảo mật thông tin rút tiền và validator key được giữ ngoại tuyến, không một nhà điều hành nào có quyền giám sát hoặc truy cập vào các validator key.
 • Tự do chọn lựa validator.
 • Tối ưu hóa phần thưởng: Validator key được phân phối giữa nhiều nhà khai thác để cho phép khả năng chịu lỗi, hiệu suất được tối ưu hóa và giảm thiểu rủi ro cắt giảm phần thưởng.
 • Được sử dụng cơ sở hạ tầng của các nhà khai thác node có kinh nghiệm và uy tín trong ngành staking.

Đội ngũ phát triển

ssv.network được quản lý và phát triển bởi công ty Blox. Dự án ban đầu có mã token là CDT được phát triển từ tháng 7 năm 2017. Sau này được đổi tên thành ssv.network và mã token là SSV.

Tài chính

Ssv.network đã huy động được 10 triệu đô thông qua ssv.network DAO. Các nhà đầu tư bao gồm: Coinbase Ventures, Digital Currency Group (DCG), OKX (previously OKEx) Blockdream Ventures, Gate.io, Amber Group, LEAD.

Ngoài ra, SSV DAO đang bắt đầu một quỹ hệ sinh thái trị giá 50 triệu đô la để giúp cơ sở hạ tầng Công nghệ Trình xác thực Phân tán (DVT) phát triển.

Lộ trình phát triển

ssv được phát triển từ năm 2020 và nhận grant từ Ethereum Foundation, hiện tại dự án đã kết thúc các quá trình thử nghiệm và đang hoạt động phiên bản chính thức (mainet).

SSV roadmap
SSV roadmap

Đối thủ cạnh tranh

Một số dự án cùng làm về mảng này như: Lido, Ankr,…

Đối tác hiện tại

ssv.network đã hợp tác với rất nhiều đối tác xác thực lớn như: Beaconcha.in, Anonstake, Allnodes, BloxStaking, Chainode Tech…

ssv.network đã hợp tác với rất nhiều đối tác là các dự án nền tảng lớn bao gồm: Lido, 01node, Ankr, Avado, Ethereum Foundation, Moonstake…

Hệ sinh thái của ssv.network ngày càng được mở rộng

Hệ sinh thái SSV
Hệ sinh thái SSV

Tokenomic

SSV là mã thông báo gốc của ssv.network. Mạng ssv.network sử dụng mã thông báo SSV gốc của nó để tạo điều kiện thuận lợi cho các khoản thanh toán giữa staker và người vận hành node SSV để duy trì trình xác thực của họ.

Token use case

Các trường hợp sử dụng chính của $SSV là thanh toán và quản trị.

 • Quản trị: một cách để tham gia vào việc ra quyết định liên quan đến ssv.network và phân bổ ngân quỹ.
 • Thanh toán: phục vụ như một cách để những người stake trả phí cho các nhà khai thác để quản lý trình xác nhận của họ (người stake sử dụng SSV để thanh toán cho Người vận hành).

Tiện ích token SSV

Mã thông báo SSV đóng vai trò là cơ chế thưởng có đi có lại giữa operator và validator.

Tiện ích của SSV
Tiện ích của SSV
 • Operator nhận token SSV từ những staker để quản lý validator của họ và nhận phần thưởng ETH thay cho họ.
 • Staker thanh toán mã thông báo SSV cho các nhà khai thác và nhận phần thưởng ETH trực tiếp từ chuỗi khối.

Operator không bao giờ nắm giữ hoặc có quyền truy cập vào ETH của người staker hoặc phần thưởng kiếm được. Vai trò của operator là vận hành và duy trì các validator tạo ra phần thưởng ETH. Họ không liên quan gì đến việc phân phối những phần thưởng đó cho staker.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa người stake và nhà điều hành đảm bảo rằng phí $SSV cho validator sẽ luôn nhỏ hơn lợi nhuận ETH dự kiến. Nếu một staker mong muốn nhận được 100 đô la mỗi năm bằng cách stake ETH của họ, phí $SSV của họ sẽ luôn thấp hơn số tiền đó.

Token key metrics

Theo dữ liệu từ Coinmarketcap

 • Tên Token: ssv.network
 • Mã Token: SSV
 • Mạng lưới: Ethereum
 • Tổng nguồn cung: 11,012,871 SSV
 • Lưu hành hiện tại: 10,000,000 SSV
 • Vốn hoá hiện tại: 262,741,436
 • Vốn hoá theo tổng cung: 289,024,062
 • ATH: $29.64

Token allocation

Tổng cung hiện tại của SSV theo dữ liệu từ Coinmarketcap là 11,012,871, trong đó:

 • Partners: 23.1%
 • Company Blox and Team: 76.9%

Token sale

Đang cập nhật…

Token vesting schedule

Đang cập nhật…

Cộng đồng

Website

Medium

Twitter

Mua SSV ở đâu?

Tại thời điểm viết bài SSV đang được giao dịch trên các sàn Cex: Binance, Huobi, MEXC, Gate.io. Sàn Dex: Uniswap

Kết luận

Về bản chất công nghệ SSV của ssv.network là một cách để phân cấp rủi ro và giảm thiểu lỗi bằng cách làm cho các node SSV riêng lẻ trở thành một mạng mạnh mẽ. Thông qua việc phát triển công nghệ này, ssv.network có thể cải thiện thu nhập cho staker, giảm đáng kể rủi ro khi stake, đồng thời tăng cường tính phi tập trung của mạng lưới Ethereum.

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn có thêm thông tin về dự án. GFI sẽ liên tục cập nhật thông tin mới về thị trường, mọi người hãy theo dõi thường xuyên chuyên mục thông tin dự án tại website và đừng quên tham gia vào nhóm cộng đồng của GFI để cùng thảo luận, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với các thành viên khác nhé.