LiNEAR, sau một thời gian dài phát triển là một giao thức liquid staking trên Near Protocol, đã chính thức giới thiệu token quản trị của giao thức, $LNR. Người giữ $LNR sẽ có cơ hội tham gia chiến lược staking của LiNEAR, đặt mức lãi suất cho bể staking, và hưởng lợi từ sự phát triển của Giao thức LiNEAR.

Ngoài ra, LiNEAR cũng đang ra mắt $bLiNEAR, derivative token đầu tiên được thiết kế để mở khóa thanh khoản cho NEAR Restaking, tăng cường hiệu quả vốn và mang lại lợi suất cao hơn cho người dùng LiNEAR. Dưới đây là sơ lược về các điểm nổi bật của giao thức LiNEAR mà bạn cần biết.

LiNEAR là gì?

Như đã đề cập ở trên, LiNEAR là giao thức đầu tiên phát triển LSD DeFi trong hệ sinh thái NEAR. LiNEAR cho phép người dùng staking $NEAR để hưởng phần lãi staking trên mạng lưới NEAR,đồng thời có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi khác nhau trong hệ sinh thái NEAR/Aurora, tăng cường đáng kể hiệu quả vốn cho những người staking $NEAR.

Các tính năng chính của giao thức bao gồm:

  • Thuật toán Tối ưu Hóa Chọn Lựa Tự động cho validator: Ưu điểm chính của LiNEAR nằm ở khả năng tự động theo dõi và điều chỉnh sự uỷ nhiệm của các nhà xác thực, đảm bảo lợi suất tổng thể cạnh tranh và ổn định, hiện đang tạo ra 8.35% APY, cao nhất trên Near.
  • Phi tập trung và an toàn: LiNEAR có thể uỷ nhiệm đến 200 node hoạt động sau khi triển khai thuật toán này, tăng cường tính phi tập trung và an ninh của mạng.
  • Hỗ trợ cho tài khoản Khóa: Người dùng có tài khoản khóa có thể staking tài sản bị khóa của họ trong LiNEAR, kiếm thu nhập từ staking trong khi đảm bảo an ninh cao, phi tập trung và lợi suất. LiNEAR là giao thức LSD đầu tiên trên NEAR hỗ trợ staking cho tài khoản khóa, đảm bảo an ninh cho người dùng tổ chức.

Token Quản trị $LNR

Với những cơ hội mở rộng giao thức hướng đến phi tập trung, vai trò của quản lý trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, LiNEAR đã ra mắt $LNR, token quản trị của Giao thức LiNEAR, tăng cường quyền lực cho người dùng tham gia đầy đủ vào quá trình ra quyết định của LiNEAR và ảnh hưởng đến sự phát triển của nó.

Đợt airdrop đầu tiên của $LNR đã được phát hành; dựa trên snapshot từ ngày 5 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Các holder đang nắm giữ $LiNEAR hoặc sử dụng $LiNEAR trong các giao thức DeFi như Ref/Jumbo LP, Burrow, và Phoenix bonds trong thời kỳ này có khả năng đủ điều kiện nhận $LNR qua airdrop.

Airdrop đầu tiên bao gồm 100,000,000 token $LNR, chiếm 10% của tổng cung. Số lượng chính xác được xác định bằng điểm người dùng, được tính dựa trên thời gian staking, lượng staking, và hệ số giao thức DeFi.

Điểm Người dùng = Thời Gian Staking × Lượng Staking × Hệ Số Giao thức DeFi / 10²³

Hệ số giao thức DeFi được xác định dựa trên sự tham gia của người dùng với Giao thức LiNEAR trong các giao thức DeFi khác. Nếu LiNEAR không được sử dụng cho DeFi, hệ số mặc định là 1. Tham gia Ref/Jumbo hoặc Phoenix bonds mang lại hệ số là 2, trong khi lượng Burrow deposits có hệ số là 1.

Số lượng token $LNR mà một người dùng nhận được trong airdrop được xác định bằng công thức dưới đây:

formula

Các kịch bản cho nhu cầu ứng dụng/sử dụng $LNR trong thực tế:

  • Quỹ Bảo hiểm: Người dùng có thể staking $LNR vào một quỹ bảo hiểm, được thiết kế để bảo vệ những tổn thất tiềm ẩn cho $bLiNEAR và $LiNEAR. Người staker nhận $sLNR là biểu tượng của phần thưởng của họ từ quỹ.
  • Quản lý: Những người giữ $sLNR có quyền đặt mức lãi suất cho hồ bơi staking $LiNEAR và $bLiNEAR, quản lý chiến lược uỷ nhiệm và giám sát nguồn kinh phí của giao thức.
  • Chia sẻ doanh thu: Những người giữ $sLNR nhận được một phần của doanh thu thoả thuận của giao thức, với khả năng tăng lên khi hệ sinh thái phát triển.
  • Chương trình Khuyến khích: Token $LNR mới sẽ định kỳ được giới thiệu vào quỹ bảo hiểm, thúc đẩy thanh khoản liên quan đến $bLiNEAR và củng cố quản lý.

Restaking

Khái niệm về Restaking

EigenLayer là người đầu tiên đưa ra khái niệm về restaking, liên quan đến việc staking lại Ethereum, có nghĩa là staking lại ETH đã được staked để cung cấp khả năng xác thực vượt ra ngoài phạm vi đồng thuận trên Ethereum. Restaking cho phép EigenLayer cung đến các giao thức khác nhau cần dịch vụ xác thực, như cầu nối, oracles, rollups, và sidechains. Các lợi ích bao gồm giảm chi phí vốn cho những giao thức này và tăng cường an ninh thông qua bảo vệ mạng chung.

Restaking trên Near

Octopus Network đã giới thiệu Near Restaking, khiến Near trở thành blockchain đầu tiên với cơ sở hạ tầng và ứng dụng restaking hoạt động. Tuy nhiên, Near Restaking chỉ cho phép restaking nguyên thuần, có nghĩa là nếu người dùng tự restake $NEAR, họ sẽ mất thanh khoản cho lượng staking $NEAR của mình.

Giới thiệu về $bLiNEAR

$bLiNEAR, một loại tài sản mới trong LiNEAR, là câu trả lời cho việc mở khóa thanh khoản cho $NEAR được restake. Người dùng nhận $bLiNEAR sau khi gửi $NEAR vào bể staking $bLiNEAR, sau đó bể này sẽ restake $NEAR thay mặt cho người dùng. $bLiNEAR là một liquid token có thể được sử dụng trong bất kỳ giao thức DeFi nào cho các hoạt động tài chính bổ sung như cho vay có tài sản đảm bảo hoặc cung cấp thanh khoản. Một lợi ích quan trọng của $bLiNEAR là khả năng chuyển đổi nhanh chóng trở lại thành $NEAR, tránh một chu kỳ unbonding dài thường thấy và giai đoạn unstaking bị trì hoãn.

Tổng kết

LiNEAR Protocol nói chung và liquid restaking nói riêng mang lại nhiều lợi ích cho những người giữ $NEAR và hệ sinh thái rộng lớn. Nó tạo cơ hội để tăng đáng kể doanh thu cho những người restake $NEAR. Hơn nữa, khi càng ngày càng nhiều hơn các appchains ứng dụng/sử dụng $NEAR như một tài sản đảm bảo, giá trị và tiện ích của nó trong hệ sinh thái ngày càng tăng. Quá trình này cũng khuyến khích người giữ staking thêm $NEAR, dẫn đến sự giảm lưu thông của nó và đóng góp vào sự cân bằng cung cầu của NEAR trong thị trường.