Initia Network một mạng layer 1 dựa trên Cosmos có khả năng tùy chỉnh Optimistic rollups, cho phép các nhà phát triển ứng dụng dễ dàng thiết lập L2 riêng của mình. Dự án đã thành công gọi vốn 7,5 triệu đô thông qua các khoản đầu tư từ các quỹ có ảnh hưởng như Delphi, Hack VC, Big Brain Holdings và được Binance Labs đầu tư, truy nhiên vòng này không tiết lộ số tiền đầu tư từ Binance Labs.

Sáng kiến gần đây của họ, việc ra mắt testnet công khai, mang lại cơ hội cho các người dùng tham gia tương tác một cách tích cực và kiếm XP Points trong khoảng thời gian 8 tuần.

1*1IrZIBxQOXDEak9Jw03r w

Thực hiện testnet Initia Network

1. Vào website và kết nối ví Metamask.

initt1715697652616

2. Bấm “Faucet” và yêu cầu test token từ faucet (bạn có thể tìm địa chỉ ví bằng cách bấm vào profile trên góc phải để copy địa chỉ)

init 31715698131374

init 41715698226289

3. Bấm “Swap” và thực hiện một số giao dịch

initt 51715698310289

4. Tiếp theo, bấm “Stake” stake $INIT (bạn có thể chọn bất cứ validator nào)

initt 61715698427340

5. Thêm thanh thoản vào mỗi pool. Bấm “Stake“, chọn pool và thêm thanh khoản.

initt 81715772681091

6. Mint domain. Đến website, connect ví và nhập tên domain:

initt 21715697704028

7. Nếu tên chưa được sử dụng bạn sẽ thấy dòng “Available” và bạn có thể mint domain:

initt 11715697661042

8. Sau những bước này, bạn truy cập “XP” và nhận tất cả phần thưởng cho các nhiệm vụ.

initt 71715699661277

9. Bạn sẽ nhận được một thẻ bài thú cưng Jennie. Click Build Jennie:

initt 91715774575196

 

10. Trong menu tiếp theo, bấm “Feed Jennie” và “Buy More Food”:

init 101715774864671

11. Mua thức ăn để tăng XP và cho ăn để Jennie lên cấp!

initt 111715775044912

12. Để kiếm nhiều XP hơn, bấm “Earn more XP” và làm thêm một số nhiệm vụ.

initt 121715775379946

13. Để kiếm thêm XP, bạn cũng có thể tương tác với các đối tác của Initia:

initt 131715775744494

Kết luận

Initia Network là một dự án tiềm năng không thể bỏ lỡ khi được Binance Labs đầu tư. Chỉ với những thao tác đơn giản và đặc biệt là không tốn phí, bạn có thể tương tác với mạng testnet của Initia Network và mint được cái NFT. Hãy tham gia trải nghiệm sớm Initia Network để có cơ hội nhận airdrop từ dự án.