deltatrade banner

Giới thiệu

Delta Trade (tên cũ là Delta Bot) là một nền tảng giao dịch phi tập trung đa chuỗi, cung cấp cho người dùng các chiến lược giao dịch on-chain với mức độ phức tạp khác nhau như Grid Trading (giao dịch dạng lưới), DCA (trung bình giá), Rebalancing Grid (giao dịch lưới tái cân bằng), MultiChain Support (giao dịch đa chuỗi), OrderBook (giao dịch theo sổ đặt lệnh), Full Platform Market Making (tạo lập thị trường toàn nền tảng) và AI Powered Strategy (giao dịch có sự hỗ trợ của AI).

Kết nối ví với Delta Trade

 1. Truy cập vào Delta Trade tại địa chỉ https://www.deltatrade.ai/
 2. Trong cửa sổ Privacy Policy for Delta Trade, chọn Accept.
  deltatrade conn 01
 3. Chọn Connect Wallet ở góc trên bên phải màn hình.
 4. Trong cửa sổ Connect Wallet, đánh dấu chọn vào mục By checking this box and moving forward, you confirm that you fully understand the risks of using Delta Trade.
  deltatrade conn 02
 5. Chọn loại ví mà Delta Trade có hỗ trợ (vd, Meteor Wallet).
  deltatrade conn 03
 6. Chọn Connect để kết nối ví với Delta Trade.
  deltatrade conn 04

Hướng dẫn sử dụng Delta Trade

Một số điều cần biết

 • Delta Trade sẽ thu phí là 1% từ lợi nhuận thu được  của người dùng. Số phí này sẽ được trích ra 20% để chi trả huê hồng cho những ai giới thiệu người dùng mới tham gia sử dụng nền tảng.
 • Delta Trade sẽ không thu phí giao dịch của những người đặt lệnh giao dịch (marker). Khi tạo các bot giao dịch hoặc sử dụng các chiến lược giao dịch của nền tảng, tất cả người dùng đều được xem là những người đặt lệnh giao dịch.
 • Nguồn thanh khoản của Delta Trade được lấy từ 2 sàn là BinanceRef Finance.
 • Hiện tại, Delta Trade chỉ mới hỗ trợ cặp giao dịch NEAR/USDC, LONK/USDCBLACKDRAGON/USDC. Các cặp giao dịch khác sẽ được thêm vào trong tương lai.
 • Delta Trade chỉ mới triển khai bot giao dịch tự động dạng lưới (Grid Trading), các dạng giao dịch khác như trung bình giá (DCA), giao dịch đa chuỗi (MultiChain Support), giao dịch có sử dụng AI (AI Powered Strategy), v.v.. đang được phát triển và sẽ triển khai sau này.

Tạo bot giao dịch trong Delta Trade

Tạo bot bằng cách sao chép cấu hình của một bot khác

 1. Chọn mục Trading Vault.
  deltatrade copy 01
 2. Chọn cặp giao dịch ở góc trên bên trái. Ví dụ chọn cặp giao dịch NEAR/USDC.
 3. Chọn thẻ Copy Strategy.
 4. Trong danh sách các bot đang được liệt kê, chọn một bot có cấu hình mang lại lợi nhuận mà mình muốn sao chép.
 5. Chọn mục Copy. Hệ thống sẽ tự chuyển sang thẻ Customize với các thông số được sao chép từ bot đã chọn.
  deltatrade copy 02
 6. Nếu là đây là lần sử dụng đầu tiên, một cửa sổ hướng dẫn sẽ xuất hiện. Chọn Next. 
  • Có thể chọn nút X ở góc trên bên phải nếu muốn bỏ qua cửa sổ hướng dẫn.
   deltatrade copy 03
 7. Chọn Next.
  deltatrade copy 04
 8. Chọn Opening transaction.
  deltatrade copy 05
 9. Để giá trị mặc định hoặc điều chỉnh lại các thông số nếu muốn. Đặt tên cho bot trong mục Vault name.
 10. Chọn Create <tên cặp giao dịch> Vault (ở đây là Create NEAR/USDC Vault) để tạo bot với các thông số đã chọn.
  deltatrade copy 06
 11. Nếu đây là lần sử dụng đầu tiên, một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện. Chọn Accept.
  deltatrade copy 07
 12. Trong cửa sổ Confirm, chọn Confirm.
  deltatrade copy 08
 13. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.
  deltatrade copy 09
 14. Sau khi xác nhận giao dịch thành công, một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện. Chọn OK.
  deltatrade mnl 04
 15. Bot vừa tạo sẽ được hiển thị trong thẻ Positions bên tay trái.
  deltatrade copy 10

Tạo bot bằng cách cấu hình bằng tay

 1. Chọn mục Trading Vault.
  deltatrade copy 01
 2. Chọn cặp giao dịch ở góc trên bên trái. Ví dụ chọn cặp giao dịch NEAR/USDC
 3. Chọn thẻ Customize.
  • Các cửa sổ hướng dẫn sẽ xuất hiện nếu đây là lần đầu sử dụng. Chọn nút X ở góc trên bên phải để đóng các cửa sổ hướng dẫn này lại.
 4. Nhập các thông số thích hợp các mục tương ứng, bao gồm:
  • Lower limit (LL): giá cận dưới mà bot sẽ kích hoạt.
  • Upper limit (UL): giá cận trên mà bot sẽ kích hoạt.
  • Grids: số lượng lệnh được chia đều trong phạm vi giá giữa cận trên và cận dưới. Ví dụ, LL=10, UL=18, grids=5, có nghĩa là sẽ đặt 5 lệnh tại các mức giá tương ứng là 10, 12, 14, 16 và 18.
  • Quantity Per Grid: số lượng token sẽ giao dịch khi khớp lệnh.
  • Vault name: tên của bot
  • Validity period: thời gian có hiệu lực của bot. Nếu hết khoảng thời gian này, bot sẽ tự động đóng và tất toán.
  • Slippage: tỉ lệ trượt giá để khớp lệnh. Cần điều chỉnh lại khi thực hiện giao dịch với các cặp có thanh khoản thấp.
 5. Chọn Create <tên cặp giao dịch> Vault (ở đây là Create NEAR/USDC Vault) để tạo bot với các thông số đã chọn.
  deltatrade mnl 01
 6. Trong cửa sổ Confirm, chọn mục Confirm.
  deltatrade mnl 02
 7. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.
  deltatrade mnl 03
 8. Sau khi xác nhận giao dịch thành công, một cửa sổ thông báo sẽ xuất hiện. Chọn OK.
  deltatrade mnl 04
 9. Bot vừa tạo sẽ được hiển thị trong thẻ Positions bên tay trái.
  deltatrade mnl 05

Đóng bot giao dịch trong Delta Trade

 1. Chọn bot cần đóng trong thẻ Positions.
  deltatrade mnl 05
 2. Trong cửa sổ Information, chọn Close Vault.
  deltatrade close 01
 3. Chọn Close.
  deltatrade close 02
 4. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.
  deltatrade close 03
 5. Sau khi xác nhận giao dịch thành công, một cửa sổ thông báo tương tự sẽ xuất hiện. Chọn OK.
  deltatrade close 04

Giới thiệu người dùng mới tham gia sử dụng Delta Trade

 1. Chọn mục Refer ở góc trên bên phải màn hình.
  deltatrade ref 01
 2. Chọn Copy Link để sao chép đường link giới thiệu.
  deltatrade ref 02
 3. Gửi link giới thiệu đến cho đối tượng muốn giới thiệu thông qua các phương tiện liên lạc như email, chat, mạng xã hội, tin nhắn, v.v..

Một vài lưu ý:

  • Chỉ khi người được giới thiệu truy cập vào Delta Trade bằng đường link giới thiệu và thực hiện xong thao tác tạo bot giao dịch (sao chép hoặc tạo bằng tay) thì lượt giới thiệu đó mới được tính.
  • Người giới thiệu sẽ được hưởng huê hồng trích từ 1% lợi nhuận mà người được giới thiệu phải trả cho Delta Trade với các mức là 20%, 14%, 6%3% tùy vào mức độ trực tiếp hoặc gián tiếp giữa người giới thiệu và người được giới thiệu.
  • Lấy ví dụ A mời B, B mời C và C mời D
   • Khi B có lợi nhuận thì A sẽ nhận được khoản huê hồng từ mức phí 1% lợi nhuận mà B phải trả cho Delta Trade. Do chỉ có 1 đối tượng được nhận huê hồng là A nên A sẽ nhận được toàn bộ khoản huê hồng là 20%.
   • Khi C có lợi nhuận thì A và B sẽ chia nhau trong tổng số 20% huê hồng trích từ phần phí mà C sẽ trả cho Delta Trade. Trường hợp này có 2 đối tượng được nhận huê hồng là A và B nên B sẽ được chia 14% do là đối tượng trực tiếp, A sẽ nhận được 6% do là đối tượng gián tiếp.
   • Khi D có lợi nhuận thì cả A, B, và C sẽ chia nhau trong tổng số 20% huê hồng trích từ phần phí mà D sẽ trả cho Delta Trade. Trường hợp này C sẽ nhận được 14% do là đối tượng trực tiếp, A và B sẽ chia nhau mỗi người nhận được 3% huê hồng do là đối tượng gián tiếp.

deltatrade refs 01

Cộng đồng Hệ sinh thái NEAR tại Việt Nam

Tổng kết

Delta Trade có giao diện được thiết kế một cách đơn giản và trực quan, dễ hiểu nên người dùng mới có thể trải nghiệm trong việc tạo và sử dụng bot tự động giao dịch mà không cần phải thực hiện nhiều thao tác cấu hình phức tạp.