AA hay Account Abstraction là một dạng tài khoản trên nền tảng Ethereum, được đề xuất để chuyển đổi các loại tài khoản truyền thống thành các hợp đồng thông minh với logic riêng của chúng, giúp xác định các giao dịch hợp lệ, thanh toán phí giao dịch và thực hiện quá trình khởi tạo giao dịch.

Việc phát triển Account Abstraction được coi là cửa ngõ đem một tỷ người dùng vào hệ sinh thái của Ethereum. Bên cạnh đó, nhà sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin cũng chia sẻ một số thách thức trong việc triển khai các tính năng mới này trên blockchain. Phát biểu tại Hội nghị Cộng đồng Ethereum (EthCC) ở Paris vào ngày 18 tháng 7, Buterin đã giải thích một số đổi mới quan trọng đến từ việc tích hợp AA và những trở ngại hiện tại mà cộng đồng phải đối mặt khi nói đến khái niệm này.

Hiện tại, khi người dùng Ethereum đang chuyển những token ERC-20, họ được yêu cầu giữ Ether ETH để thanh toán phí giao dịch trong mạng. Theo Buterin, các tiện ích mở rộng AA thường được gọi là “paymasters”, có thể cho phép người dùng thanh toán phí của họ bằng “bất kỳ loại tiền nào họ đang chuyển”. Ngoài ra, tiện ích mở rộng cũng có thể cho phép các ứng dụng phi tập trung (DApps) tài trợ giao dịch cho người dùng của họ.

Vitalik nói về Account Abstraction
Vitalik nói về Account Abstraction

Hơn nữa, Buterin cũng nói về một tiện ích mở rộng khác gọi là tổng hợp chữ ký (Signature aggregation). Theo người sáng lập Ethereum, bằng cách tổng hợp chữ ký với tính năng này, các nhà phát triển có thể tiết kiệm tiền gas và dữ liệu. Ông ấy giải thích:

“Đây thực sự là một vấn đề đặc biệt lớn đối với rollups bởi vì trong một rollup, một phần lớn hoặc lớn hơn bởi vì một phần lớn trong quy mô của một giao dịch là chữ ký trên một rollup.”

Cùng với những lợi ích tiềm năng của việc trừu tượng hóa tài khoản cho người dùng, Buterin cũng nhận ra rằng các nhà phát triển vẫn cần phải vượt qua những thách thức.

Xem thêm về những dự án AA tiềm năng tại đây.

Điều này bao gồm việc cần có Đề xuất cải tiến Ethereum (EIP) để nâng cấp các tài khoản Ethereum hiện tại thuộc sở hữu bên ngoài — tài khoản người dùng thông thường — thành hợp đồng thông minh và đảm bảo giao thức hoạt động tương tự trong các giải pháp Layer 2. Buterin cũng nhấn mạnh rằng có những thách thức bổ sung khi tích hợp với các công nghệ hiện có, chẳng hạn như sinh trắc học và tích hợp với các ví hiện có.

Bất chấp những trở ngại mà nỗ lực trừu tượng hóa tài khoản gặp phải, người đồng sáng lập Ethereum bày tỏ sự phấn khích về tiến độ của nó. Ông nói: “Việc trừu tượng hóa tài khoản đã đạt được nhiều tiến bộ và tôi rất vui mừng về tất cả những tiến bộ mà chúng tôi sẽ tiếp tục đạt được trong tương lai”.