Quên mật khẩu?
Hoặc
Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Hoặc

Hạ tầng

LayerZero là gì? Tham vọng thống nhất các chuỗi với tầm nhìn Onmichain

Về cơ bản, mỗi blockchain đều hoạt động độc lập, có nghĩa là người dùng phải giữ tài sản và hoạt động của họ trong một blockchain cụ thể. Hạn chế này giới hạn khả năng di chuyển tài sản và dữ liệu tự do giữa các hệ thống blockchain...
Avatar of Thanh Pham
Thanh Pham
24/03/2024

Chiến lược phản công của các Layer1 trước sức ép từ Ethereum và Layer2

Dù thị trường blockchain đang ở giai đoạn downtrend, nhưng các blockchain vẫn liên tục cạnh tranh với nhau để chiếm lấy vị thế tốt cho mùa bullrun sắp tới. Nổi bật lên trong giai đoạn này là sự trỗi dậy của các blockchain Layer2 trong hệ sinh thái Ethereum. ...
Avatar of Neil
Neil
14/08/2023