Tổng quan

Hiện nay, có rất nhiều nền tảng như Galxe, Quest3, Crew3… giúp các dự án tạo các quest cho người dùng thực hiện để quảng bá, marketing cho dự án của mình. Sau khi người dùng thực hiện các quest, thì được claim các NFT để sở hữu hoặc mua bán các NFT này trên các marketplace. Các NFT này không có tạo hình, đặc điểm nên không kích thích được người dùng làm các quest tiếp theo.

Để khắc phục điều này, Phi Land tạo các vùng đất và người dùng có thể dùng các NFT (được claim sau khi hoàn thành các quest) xây dựng các thành phố theo ý thích của mình. Trong quá trình xây dựng thì sẽ thiếu 1 vài công trình và kích thích người dùng làm các quest khác để claim cái NFT đó, tiếp tục xây dựng thành phố của mình.

Yêu cầu bắt buộc

Đầu tiên bạn phải có:

  • Ví crypto như Metamask, Raibow, Coinbase wallet…
  • Có tên miền domain ENS, nếu chưa có thì bạn phải mua tại đây: https://app.ens.domains/
  • Có 1 ít $MATIC làm phí giao dịch

Truy cập Phi Land

+ Bước 1: Truy cập land.philand.xyz

Truy cập vào web Phi Land
Truy cập vào web Phi Land

+ Bước 2: Kết nối ví của bạn với ứng dụng trên Polygon

Kết nối ví
Kết nối ví
+ Bước 3: Chọn một ENS bạn muốn sử dụng để tạo đất và sẵn sàng tạo vùng đất của mình.
Chọn cái domain ENS nào mà bạn muốn xây Land
Chọn cái domain ENS nào mà bạn muốn xây Land

Tạo Phi Land

+ Bước 1: Nhấp vào nút CREATE LAND để tạo vùng đất từ miền ENS của bạn
Tạo vùng đất từ miền ENS của bạn
Tạo vùng đất từ miền ENS của bạn
+ Bước 2: Xác nhận giao dịch từ ví của bạn
Xác nhận giao dịch
Xác nhận giao dịch
+ Bước 3: Bạn đã có vùng đất của mình
Vùng đất Phi Land của bạn
Vùng đất Phi Land của bạn

Claim request sau khi làm nhiệm vụ

Nhấp vào “Quest” hoặc truy cập https://quest.philand.xyz để chuyển đến Phi Quest để làm các nhiệm vụ, sau khi hoàn thành các quest thì bạn sẽ claim được các NFT, và dùng các NFT này xây dựng thành phố trong vùng đất của bạn.

Hoàn thành các Quest để claim phần thưởng NFT
Hoàn thành các Quest để claim phần thưởng NFT

Mua hàng trên Shop

+ Bước 1: Nhấp vào “Shop để xem đối tượng (objects) miễn phí hoặc cao cấp, hình nền (wallaper) và tấm đế (base plate)

Các vật phẩm trên Shop
Các vật phẩm trên Shop

+ Bước 2: Chọn đối tượng (miễn phí hoặc cao cấp) & hình nền bạn muốn mua

Chọn NFT nào mà bạn muốn mua
Chọn NFT nào mà bạn muốn mua

+ Bước 3: Nhấp vào nút “Mua hàng” (purchase) và xác nhận giao dịch

Hoàn thành giao dịch
Hoàn thành giao dịch

Deposit NFT (object) vào đất của bạn

+ Bước 1: Mở “VÍ” (Nút màu vàng trên thanh menu)

Mở ví
Mở ví

+ Bước 2: Chọn đối tượng NFT muốn deposit vào

Chọn đối tượng NFT
Chọn đối tượng NFT

+ Bước 3: nhấp vào “Deposit” và xác nhận giao dịch

Xác nhận giao dịch
Xác nhận giao dịch

+ Bước 4: Mở Land(Nút màu xanh lá cây trên thanh menu) và bạn có thể thấy các đối tượng NFT đã deposit. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để xây dựng vùng đất của mình.

Bạn đã sẵn sàng để xây dựng vùng đất của mình
Bạn đã sẵn sàng để xây dựng vùng đất của mình

Xây dựng Land của bạn

+ Bước 1: nhấp vào “EDIT” để chuyển qua chế độ chỉnh sửa

Chuyển qua chế độ chỉnh sửa
Chuyển qua chế độ chỉnh sửa

+ Bước 2: nhấp vào đối tượng NFT và đặt vào bất cứ ô nào mà bạn muốn xây dựng. Và bạn cứ tiếp tục cho đến khi thành phố được xây dựng theo ý mình

Xây dựng thành phố Phi Land theo ý mình
Xây dựng thành phố Phi Land theo ý mình

+ Bước 3: nhấp vào “SAVE” để lưu on-chain Land của bạn trên Polygon -> nhấp vào confirm để xác nhận giao dịch

Lưu on-chain Phi Land của bạn
Lưu on-chain Phi Land của bạn

Kết luận

Hy vọng với những hướng dẫn trên sẽ giúp các bạn xây dựng được thành phố Phi Land của mình. GFI Blockchain sẽ liên tục cập nhật thông tin mới về thị trường, mọi người hãy theo dõi thường xuyên chuyên mục thông tin dự án tại website và đừng quên tham gia vào nhóm cộng đồng của GFI để thảo luận nhé.