Circle có thể lỗ 3 tỷ đô la (ảnh minh họa)
Circle có thể lỗ 3 tỷ đô la (ảnh minh họa)

Vừa mới đây Circle, công ty đứng sau USDC cho rằng các dự báo tài chính của công ty đã bị tính toán sai là do sự chuyển đổi tự động từ USDC sang BUSD khi Binance triển khai vào tháng 9 và sự sụp đổ gần đây của FTX.

Vào ngày 14 tháng 11 trong tuyên bố đăng ký S-4 sửa đổi được đệ trình lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã ghi nhận các tính toán sai lầm vào năm 2022 của Circle. S-4 là một tài liệu mà các công ty điền vào và nộp cho SEC trước khi sát nhập hoặc tiếp quản một công ty khác…

Trong khoảng từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 Circle đã quan sát thấy mức tăng khoảng 3 tỷ đô la của BUSD. Trong khi Circle cho rằng họ không thể đánh giá vai trò quan trọng của việc chuyển đổi tự động của Binance từ USDC sang BUSD có ảnh hưởng đối với sự sụt giảm lưu thông của USDC. Và có thể Circle cho rằng việc sụt giảm của USDC là do chuyển đổi tự động của Binance.

Theo Jeremy Allaire, CEO và Co-Founder của Circle cho biết rằng đã từng tiến hành các dịch vụ xử lý thanh toán cho FTX bằng cách phát hành nền tảng giao dịch hiện đã phá sản với USDC và là khách hàng API thanh toán của Circle trong 18 tháng qua. Ông cho biết thêm khoản đầu tư vào FTX không quá 10,6 triệu đô la, là một khoản đầu tư nhỏ không có rủi ro quan trọng trên bảng cân đối kế toán của công ty.

Jeremy Allaire cũng khẳng định rằng “Circle chưa bao giờ cho FTX hoặc Alameda vay, chưa bao giờ nhận FTT làm tài sản thế chấp và chưa bao giờ nắm giữ hoặc giao dịch FTT”.

Hãy cùng tiếp tục chờ xem những động thái tiếp theo của Circle và Binance.