burrow header

Giới thiệu

 • Burrow là một nền tảng cho vay lấy lãi dạng pool, không lưu ký và phi tập trung trên hệ sinh thái NEAR cho phép người dùng cho vay các tài sản để lấy lãi cũng như vay các tài sản từ sàn để giải quyết các vấn đề về thanh khoản.
 • Burrow có bản chất hoạt động tương tự như các giao thức dựa trên pool khác như Aave, Compound, v.v.. 

Kết nối ví với sàn Burrow

 1. Truy cập vào địa chỉ sàn Burrow tại https://app.burrow.finance/
 2. Chọn mục Connect Wallet.
  burrow 16
 3. Chọn loại ví đang sử dụng mà sàn có hỗ trợ (vd, Meteor Wallet) và chọn Connect.
  burrow 03

Cho vay các tài sản trên Burrow

Một số điều cần biết trước khi cho vay 

 • Bắt đầu nhận lãi thụ động ngay khi nạp tài sản lên sàn để cho vay.
 • Có thể rút lại số tài sản đã cho vay bất kỳ lúc nào miễn là tỉ lệ sử dụng tài sản đó nhỏ hơn 100% sau khi rút. Tuy nhiên nếu việc rút về làm tăng tỉ lệ sử dụng tài sản đó lên 100% thì chức năng rút tiền sẽ bị tạm khóa không sử dụng được.
 • Có thể chỉ định một phần của các tài sản cho vay là tài sản thế chấp bất kỳ lúc nào. Các loại tài sản không phải là tài sản thế chấp vẫn nhận lãi cho vay bình thường và không bị thanh lý (liên quan đến phần vay từ sàn).
 • Chỉ có 1 số loại tài sản được chấp nhận làm tài sản thế chấp, không phải toàn bộ các tài sản có mặt trên sàn.

Cho vay trên sàn Burrow

 1. Chọn Markets.
  burrow 18
 2. Chọn loại tài sản mà mình muốn cho vay (vd, USDt Native).
  burrow 14
 3. Trong màn hình chi tiết của tài sản vừa chọn, bấm vào Supply.
  burrow 04
 4. Nhập vào các thông số tương ứng bao gồm:
  • Số lượng tài sản muốn cho vay, hoặc có thể điều chỉnh thanh trượt phía dưới.
  • Use as Collaterals: có chỉ định tài sản này để làm tài sản thế chấp hay không.
 5. Chọn Supply.
  burrow 08
 6. Chọn Approve trong ví để xác nhận thanh toán.

Điều chỉnh lại lượng tài sản dùng làm tài sản thế chấp

 1. Trong màn hình chi tiết của tài sản đang cho vay (vào mục Markets > chọn loại tài sản đang cho vay), chọn Adjust.
  burrow 02
 2. Điều chỉnh lại tỉ lệ tài sản cho vay đang được dùng làm tài sản thế chấp cho phù hợp. Chọn Confirm.
  burrow 07
 3. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.

Rút tài sản cho vay trên sàn Burrow về ví

 1. Trong màn hình chi tiết của tài sản đang cho vay (vào mục Markets > chọn loại tài sản đang cho vay), chọn mục Withdraw.
  burrow 02
 2. Chọn số lượng tài sản cần rút về ví, sau đó chọn Withdraw.
  • Lưu ý: nếu tài sản đang ở dạng tài sản thế chấp thì sẽ không thể rút đủ số lượng 100%, nếu muốn rút về 100% số lượng thì cần điều chỉnh lại là tài sản không thế chấp trước khi thực hiện rút về ví.

  burrow 17

 3. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch.

Vay các tài sản từ Burrow

Một số điều cần biết trước khi vay từ sàn

 • Để có thể vay được từ sàn, người dùng phải nạp tài sản lên sàn và chỉ định các tài sản đó làm tài sản thế chấp.
 • Số lượng tài sản có thể vay sẽ dựa trên tổng giá trị tài sản thế chấp của người dùng đã nạp vào sàn.
 • Nếu giá trị tài sản thế chấp của người dùng giảm xuống dưới tỷ lệ thế chấp tối thiểu thì tài sản thế chấp đó sẽ bị thanh lý để trả nợ.
 • Mỗi loại tài sản có một tỷ lệ thế chấp tối thiểu khác nhau tùy thuộc vào độ rủi ro của tài sản đó.
 • Mức độ rủi ro tổng hợp của một tài khoản được thể hiện thông qua chỉ số sức khỏe tài khoản (Health Factor – HF), đại diện cho tỷ lệ thế chấp tổng hợp của các tài sản đi vay.
 • Nếu HF trên mức 100% nghĩa là tài khoản đang ở trạng thái tốt, không bị thanh lý.
 • Nếu HF dưới mức 100% có nghĩa là tài khoản có thể sẽ bị thanh lý 1 phần, và sẽ không thể vay thêm nếu không hoàn trả một phần nợ hoặc nạp thêm tài sản thế chấp.

Vay tài sản từ sàn Burrow

 1. Nạp tài sản lên sàn và chỉ định là tài sản thế chấp. 
 2. Chọn Markets, sau đó chọn tài sản cần vay (vd, USDC Native).
  burrow 18
 3. Trong màn hình chi tiết về tài sản cần vay, chọn mục Borrow.
  burrow 10
 4. Nhập số lượng muốn vay (hoặc điều chỉnh thanh trượt bên dưới) và chọn Borrow.
  burrow 01
 5. Chọn Approve trong ví để xác nhận giao dịch. Tài sản vay được sau đó có thể đem sử dụng ở những nơi khác.
  • Có thể chọn Dashboard để vào xem chỉ số Health Factor.

  burrow 06

Hoàn trả các khoản vay trên Burrow

 1. Chọn Dashboard, rê chuột vào tài sản đang vay trong mục You Borrowed và chọn Repay.
  burrow 19
 2. Nhập vào số nợ muốn hoàn trả và nguồn tiền dùng để trả các khoản vay. Sau đó chọn Repay.
  • From Wallet: hoàn trả các khoản vay bằng tài sản lấy từ ví.
  • From Supplied: hoàn trả khoản vay bằng tài sản thế chấp.

  burrow 11

 3. Chọn Approve trong ví để xác nhận thanh toán.

Staking trên Burrow

Một số điều cần biết

 • Chức năng staking chỉ áp dụng cho token $BRRR của sàn.
 • Khi stake BRRR trên người dùng sẽ nhận lại token xBRRR.
 • Nắm giữ xBRRR sẽ làm tăng thêm phần thưởng khi cho vay hoặc vay các tài sản trên sàn so với người không nắm giữ xBRRR, cũng như có thể tham gia vào việc quản trị DAO thông qua bỏ phiếu.

Các thao tác stake BRRR trên Burrow

 1. Nạp token BRRR lên sàn.
 2. Chọn Staking, sau đó bấm vào Stake.
  burrow 13
 3. Nhập các giá trị thích hợp, bao gồm:
  • Số lượng BRRR muốn stake. Có thể điều chỉnh thanh trượt bên dưới.
  • Duration: chỉ định khoảng thời gian khóa token (từ 1-12 tháng).
 4. Chọn Stake.
  burrow 12
 5. Chọn Approve trong ví để xác thực giao dịch.

Các thao tác unstake trên Burrow

 1. Chọn Staking, sau đó bấm vào Unstake. 
  • Lưu ý: nút Unstake sẽ không hoạt động nếu chưa hết thời gian khóa token.

  burrow 05

 2. Chọn Approve trong ví để xác thực giao dịch.

Cộng đồng

Tổng kết

 • Với nỗ lực của mình, Burrow là một trong số ít các dự án đã vượt qua thời kỳ downtrend và đang là sàn cho vay lớn nhất trong hệ sinh thái NEAR.
 • Với nhiều cải tiến đáng kể, nhất là trong việc xây dựng lại phần giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng, xử lý nhanh chóng, Burrow sẽ thu hút thêm nhiều người dùng tham gia vào hệ sinh thái trong lĩnh vực cho vay lấy lãi cũng như giải quyết các vấn đề thanh khoản trong DeFi.