Short-term Incentive Program đã được thông qua trên Arbitrum vào ngày 18/9 vừa qua, với grant trị giá 50M $ARB sẽ được phân phối cho những dự án & Protocol Active trên Arbitrum

Arbitrum Short-term Incentive Program
Arbitrum Short-term Incentive Program

Arbitrum Short-term Incentive Program là chương trình thúc đẩy phát triển mạng lưới thông qua phân phối 50M $ARB cho các dự án đủ điều kiện. Chương trình này đặt ra một loạt các mục tiêu quan trọng để thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng mạng của Arbitrum như: 

 • Hỗ trợ Tăng Trưởng Mạng: Chương trình cam kết hỗ trợ việc tăng trưởng của mạng bằng cách nhanh chóng phân phối các ưu đãi cho các ứng dụng dApp của Arbitrum. Điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái và đảm bảo rằng nền tảng này trở nên ngày càng phổ biến và hấp dẫn hơn đối với người dùng và nhà phát triển. 
 • Thử Nghiệm với các khoản Incentive Grants: Arbitrum sẽ tiếp tục thử nghiệm và nghiên cứu các chiến lược tài trợ mới thông qua việc phân phối Incentive Grants. Mục tiêu là tạo ra các chiến lược này để thúc đẩy tương tác của người dùng, gia tăng khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trong hệ sinh thái Arbitrum. 
 • Tìm các mô hình tài trợ mới: Chương trình này sẽ tìm kiếm và xem xét các mô hình tài trợ mới để hỗ trợ nhà phát triển và tạo ra hoạt động tối đa trên mạng Arbitrum. Sự sáng tạo trong việc tạo ra các mô hình này có thể giúp mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng và tạo ra giá trị bền vững. 
 • Tạo Incentive Data: Cuối cùng, chương trình sẽ tạo ra dữ liệu về hiệu suất và hiệu quả của các khoản tài trợ được phân phối. Những thông tin này sẽ cung cấp cơ sở cho các chương trình sau này và giúp thiết kế và cải thiện các chương trình tài trợ phù hợp hơn trong tương lai. Điều này sẽ giúp Arbitrum liên tục phát triển và nâng cao trải nghiệm của người dùng. 

Chương trình dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 1/2024, và kéo dài liên tục trong vòng 8 tuần với nhiều vòng khác nhau, cụ thể: 

 • Tuần 1: Tạo Proposal để thảo luận trong Forum.
 • Tuần 2: Snapshot Vote. 
 • Tuần 3 và tuần 4: Bắt đầu Onchain Voting và nhận các Proposal từ các dự án. 
 • Tuần 5: Triển khai Voting cho các dự án thõa điều kiện 
 • Tuần 6: Giải ngân cho những dự án được chọn trong đợt 1 và đợt 2 tiếp tục nộp Proposal. 
 • Tuần 7 và tuần 8 (từ ngày 14/10/2023 đến 28/10/2023): Các dự án sẽ được chọn lọc bởi cộng đồng. 
 • Tuần 8 (04/11/2023): Giải ngân cho những dự án được chọn trong đợt 2. 
Timeline Arbitrum Short-term Incentive Program
Timeline Arbitrum Short-term Incentive Program

Arbitrum Short-term Incentive Program đã tạo nên kết quả tích cực khi dòng tiền thị trường đang bắt đầu chảy vào hệ sinh thái này. Sự phục hồi nhẹ của Arbitrum đã xảy ra với TVL tăng trưởng từ $1,607B lên đến $1,735B khoảng 7,58% 

TVL Arbitrum
TVL Arbitrum

Tương ứng ngay sau đó, giá $ARB cũng đã có cú phục hồi ngay sau khi tạo đáy vào ngày 11/9/2023 khoảng 20,31% từ $0,74 lên đến $0,89 (tính theo dữ liệu của Coingecko) 

ARB tang truong
$ARB tăng trưởng

GMX – sàn Perp Dex top 1 TVL trong hệ sinh thái Arbitrum cũng có nhịp tăng trưởng về giá tương ứng, khi dự án này cũng nộp đơn tham gia chương trình. Đây cũng là một trong những dự án được triển vọng cao sẽ trở thành một trong những người được chọn trong chương trình đợt này. 

GMX tang truong
GMX tăng trưởng

Ngoài ra cũng có rất nhiều dự án nổi trội cũng như các dự án mới đã nộp Proposal tham gia chương trình như PenPie, OmniBTC, Gains Network…, các bạn có thể đọc thêm tại đây. 

Participants
Các dự án trong hệ sinh thái Arbitrum tham gia chương trình