NEAR APAC GIVEAWAY nằm trong chuỗi sự kiện Blockchain quốc tế lớn nhất tại Việt Nam – NEAR APAC 2023!   

Tham gia ngay và dành thật nhiều point để có cơ hội trúng:   

⚡️01 Iphone 14 Pro dành cho bạn có point cao nhất  

⚡️10 giải – mỗi giải trị giá 5 triệu cho top 10 có point nhất  

⚡️Cùng với 50 giải mỗi giải 1 triệu – random 50 WL trong top 500 người có point cao nhất   

Trong trường hợp bằng điểm BTC sẽ quay thưởng Random. 

CÁC BƯỚC THAM GIA NEAR APAC GIVEAWAY TRÊN GALXE (WEEK 1) 

Truy cập: https://galxe.com/nearapac/campaign/GCsXnUeoWi

Bước 1: Liên kết tài khoản Twitter 

Đầu tiên, chọn “Connect Twitter”. 

Chọn "Connect Twitter"
Chọn “Connect Twitter”

Chọn “Tweet”. 

Chọn "Tweet"
Chọn “Tweet”

Chọn “Tweet” để kết nối tài khoản. 

Tweet để kết nối tài khoản
Tweet để kết nối tài khoản

Truy cập vào Trang cá nhân Twitter của bạn. Ở bài Tweet mới đăng, chọn “Share” -> “Copy link to Tweet”. 

Chọn "Copy link to Tweet"
Chọn “Copy link to Tweet”

Dán đường link ở “Step 2” rồi chọn “Verify”. 

Dán đường link ở "Step 2"
Dán đường link ở “Step 2”

Vậy là các bạn đã liên kết tài khoản Twitter thành công. 

Bước 2: Theo dõi các kênh social trên Twitter. 

Chọn “Follow Now”. Trong cửa sổ hiện ra, chọn “Follow”. Chọn “Verify” để xác thực hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tương tự với các kênh social khác. 

Chọn "Follow Now"
Chọn “Follow Now”

Bước 3: Kết nối Telegram với Galxe 

Chọn “Connect Telegram”. 

Chọn "Connect Telegram"
Chọn “Connect Telegram”

Nhập số điện thoại rồi chọn “Next”. 

Nhập số điện thoại
Nhập số điện thoại

Mở Telegram để xác nhận kết nối tài khoản. Trong phần thông báo từ Telegram, chọn “Confirm”. 

Chọn "Confirm" trong thông báo từ Telegram
Chọn “Confirm” trong thông báo từ Telegram

Quay lại cửa sổ Telegram Authorization, chọn “Accept”. 

Chọn "Accept"
Chọn “Accept”

Vậy là các bạn đã kết nối thành công tài khoản Telegram. 

Bước 4: Tham gia nhóm Telegram 

Chọn “Join” và mở giao diện Telegram. 

Chọn Join
Chọn “Join”

Chọn “Join group” để tham gia nhóm Telegram. 

Chọn "Join group" để tham gia nhóm Telegram
Chọn “Join group” để tham gia nhóm Telegram

Trở về cửa sổ Galxe , chọn “Verify” để xác thực hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tương tự để tham gia các nhóm Telegram khác. 

Bước 5: Quote Tweet và Tag 3 người bạn 

Chọn “Quote Now”, tag 3 người bạn rồi chọn “Tweet”. 

Chọn "Quote Now" và "Tweet"
Chọn “Quote Now” và “Tweet”

Chọn “Verify” để xác thực hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Chọn “Claim” để nhận 350 Points. 

Chọn "Claim" để nhận 350 Point
Chọn “Claim” để nhận 350 Point

Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ GIVEAWAY WEEK 1 của NEAR APAC 2023!