Với việc Avail DA sắp ra mắt mainnet, loạt bài này khám phá quá trình tích hợp giữa Avail và các công nghệ rollup hàng đầu để cho thấy cách các nhà phát triển có thể tích hợp Avail DA và tận dụng blockchain dữ liệu an toàn, phi tập trung và chi phí thấp của.

Điểm chính

  • Arbitrum Orbit Chains nhận được đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu dựa trên bằng chứng hợp lệ khi tích hợp với Avail DA.
  • Các nhà phát triển Arbitrum Orbit Chain có thể tiếp cận cùng một công nghệ được đề cập trong lộ trình Danksharding của Ethereum khi họ sử dụng Avail DA.
  • Arbitrum Stylus, Arbitrum Orbit và Avail DA kết hợp để cho phép các chuỗi mạnh mẽ, chi phí thấp và có thể mở rộng.
  • Tìm hiểu cách tích hợp Arbitrum Orbit Chains với Avail DA.

Các chuỗi Arbitrum Orbit với Avail DA

Các nhà phát triển đã bắt đầu sử dụng Arbitrum’s Nitro rollup stack đã được thử nghiệm bởi hàng trăm ứng dụng và hàng triệu người dùng trên Arbitrum One. Arbitrum Orbit Chains cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ họ cần để sử dụng Arbitrum Nitro stack cho các ứng dụng blockchain của riêng họ. Giờ đây, các nhà phát triển Orbit có thể cắm ngay vào Avail DA và tạo ra một blockchain phi tập trung trong vài phút. Điều này cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc thêm các tính năng và thu hút người dùng thay vì thiết lập và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng!

Các nhà phát triển xây dựng Arbitrum Orbit Chains có thể xây dựng các blockchain dành riêng cho ứng dụng hoặc dda mục đích, tùy chỉnh quyền riêng tư, quyền truy cập, token trả phí, quản trị và hơn thế nữa. Giống như một khung tranh trống cho các nhà phát triển muốn khám phá các ứng dụng web3 tùy chỉnh.

Các nhà phát triển ít quen thuộc với các ngôn ngữ lập trình web3 gốc, như solidity, sẽ sớm có thể tận dụng Arbitrum Stylus cho phép các hợp đồng thông minh được viết bằng các ngôn ngữ lập trình biên dịch thành WASM, bắt đầu với Rust, C, C ++ và nhiều hơn nữa.

Với Lớp DA của Avail ở cơ sở, mọi thứ ở lớp trên cùng đều có thể được hỗ trợ, bao gồm Arbitrum Orbit Chains và các nhà phát triển có thể kế thừa tính năng đầy đủ của Avail DA được thiết lập khi tích hợp.

Hãy xem cách sử dụng Orbit chain với Avail DA so với việc sử dụng Ethereum, một Arbitrum L2 khác hoặc Giao thức AnyTrust cho lớp DA.

jHKuwVseUMxUX61v3dIXwDQND vxCFdjfw09 sDgh Tc4oS6ek6 Ep0F6eyyoL2BnbnrXauwEuvZ67Ol9nY1eViPq1fwl397wY9sw0tpmfMgizbt3rmyq7ghmqFbUVJCRcKfiY ogmZzVDd0caGGJqg

Avail DA là gì?

Avail DA là một lớp DA nền tảng và là bước đầu tiên hướng tới một web3 thống nhất. Nó thực hiện công nghệ tương tự được thiết kế trong lộ trình Danksharding của Ethereum. Đó là một lớp DA dựa trên bằng chứng hợp lệ được tối ưu hóa để bảo mật các blockchain và cung cấp đảm bảo DA có thể kiểm chứng về mặt toán học cho tất cả người dùng. Các khối của Avail cung cấp không gian khối thô cho nhu cầu DA của các blockchain khác như chuỗi Arbitrum Orbit.

Modular blockchain của Avail ưu tiên sự phi tập trung với thiết kế bằng chứng cổ phần được đề cử. Sử dụng SDK Polkadot, Avail sẽ có khả năng hỗ trợ tối đa 1.000 trình xác thực bên ngoài. Dữ liệu giao dịch được đăng trên các khối của Avail bởi các blockchain khác và được xác thực bởi mạng Avail (nhưng không được thực thi, vì đó là công việc của lớp thực thi).

Avail bắt đầu bên trong Polygon vào năm 2020 và trở thành một thực thể riêng biệt vào năm 2023. Nhóm nghiên cứu được dẫn dắt bởi người đồng sáng lập Polygon Anurag Arjun và cựu trưởng nhóm nghiên cứu Polygon Prabal Banerjee và được thành lập để cung cấp giải pháp cung cấp dữ liệu hàng đầu trong ngành.

Tính khả dụng của dữ liệu với Giao thức Arbitrum AnyTrust

Giao thức AnyTrust được sử dụng bởi chuỗi Arbitrum Nova (L2) và L3 Orbit AnyTrust. Giao thức AnyTrust quản lý DA thông qua một tập hợp các bên được phép được gọi là Ủy ban DA (DAC).

Khi sử dụng giao thức AnyTrust, các giao dịch được gửi đến trình sắp xếp, nơi một lô được tạo và gửi đến các thành viên DAC. DAC được tạo thành từ N thành viên (tại thời điểm viết bài, Nova DAC bao gồm 7 thành viên), trong đó giao thức AnyTrust giả định rằng ít nhất 2 thành viên là trung thực.

Khi nhận được lô giao dịch, các thành viên DAC ký lô và gửi lại chữ ký của họ với chỉ báo thành công cho bộ giải trình tự. Khi trình sắp xếp chuỗi đã nhận đủ chữ ký từ các thành viên DAC, nó sẽ tạo Chứng chỉ khả dụng dữ liệu (DACert). Giao thức AnyTrust sử dụng DACert như một lời hứa rằng dữ liệu của khối sẽ có sẵn, cho đến ít nhất là thời gian hết hạn. Điều này được thực hiện theo giả định rằng ít nhất một trong các bên hứa hẹn là trung thực. Trình sắp xếp sau đó sẽ đăng DACert lên L1 &/hoặc L2.

ZYojwvt7ZWgI4LZHr4avOSDB8ar6tSeh4DGcAJ1IM5hshb1eZ2mXNAZB9gZiANYuUEmfmwxSzXwIKikBgtkY8kUwK2sWDgsyFq EaetlO623VA d6GPNM0zRbxx2CWPZngc1tYAmtc4MA9k sj2E

Tính khả dụng dữ liệu cho Arbitrum Orbit L3s sử dụng Arbitrum L2

Một Arbitrum Orbit L3 sử dụng Arbitrum Rollup Protocol để quản lý Data Availability sẽ gửi một lô giao dịch từ trình sắp xếp chuỗi L3 đến hợp đồng hộp thư đến của chuỗi Arbitrum L2.

Trình sắp xếp chuỗi Arbitrum L2 sau đó sẽ ra lệnh giao dịch gửi hàng loạt từ L3, cùng với những giao dịch khác trong hộp thư đến của nó.

Tính khả dụng của dữ liệu cho Arbitrum Orbit Chains với Avail DA 

Giống như ngày nay, các giao dịch sẽ được gửi đến trình sắp xếp của Orbit Chain và một lô sẽ được gửi đến Avail DA. Khi dữ liệu được nhận bởi Avail DA, nó sẽ trải qua quy trình tiêu chuẩn của Avail.

Dữ liệu được mở rộng thông qua Erasure coding. Điều này làm tăng thêm sự dư thừa và khiến các node khó nén dữ liệu hơn. Avail sau đó tạo ra hai chứng thực để xác thực và để đảm bảo dữ liệu có vết tích trong tiêu đề của khối. Một là các cam kết đa thức KZG của dữ liệu đã gửi và cái còn lại, ‘gốc dữ liệu’ là gốc của cây Merkle có lá là các blob dữ liệu được gửi.

Khi phần lớn các validator của Avail đã đồng ý về một khối, nó sẽ được hoàn thiện bằng tiện ích cuối cùng GRANDPA. Tại thời điểm này, tính khả dụng của dữ liệu được đảm bảo bởi Avail. Gốc dữ liệu được sử dụng bởi trình sắp xếp để hiển thị bằng chứng về việc đưa dữ liệu đã đăng vào một khối cuối cùng.

rZpVZ vn5xq5JQ0CCGvkJcvqbaYRwNdNT3FU15Dyx2qlfYSq9fFejG9oLklaz TWQXuOjjNbq0nDXCU bnO

Đối với các chuỗi AnyTrust, họ có thể sử dụng lớp tính khả dụng dữ liệu của Avail thay vì DAC giúp giảm đáng kể các giả định tin cậy và cải thiện các đảm bảo phi tập trung của blockchain.

Arbitrum Orbit L3 gửi dữ liệu giao dịch đến trình sắp xếp chuỗi L2 thay vào đó có thể đăng dữ liệu giao dịch lên Avail DA. Trình sắp xếp thứ tự của L3 sau đó có thể gửi gốc dữ liệu mà nó nhận được từ Avail DA đến trình sắp xếp thứ tự của L2, cung cấp những cải tiến đáng kể trong các đảm bảo DA được cung cấp bởi chuỗi L3.

Xác minh chứng thực dữ liệu

Để giải quyết và hoàn tất giao dịch, điều quan trọng là lớp thanh toán phải có cả bằng chứng thực thi (được xử lý bởi Arbitrum Orbit Chain) cũng như bằng chứng về tính khả dụng của dữ liệu.

Chứng thực dữ liệu đóng vai trò là bằng chứng trên L2 hoặc L1, rằng các validator của Avail đã đạt được sự đồng thuận về tính khả dụng của dữ liệu. Để đạt được điều này, Vector Data Attestation Bridge chuyển tiếp gốc dữ liệu từ các khối đã hoàn thiện trên Avail DA đến một hợp đồng cầu nối cụ thể trên chuỗi đích.

XZb8nLY87f371WYJKZaN1vLMJYkPZ uucpei4UoPNSoaqDxyihTWZHkhk8bksmo5FXu88eKr3R7azLvf2GrbJ0R T0
dcik7GZuzz3eR 6JKZ7ltxKlstPHgeaH uBW6NCL yMXotPV7NU43hyJvgSjA Z975 jhLgdG8V1h80G7HAt4kGwVWQda5TCxkUExuT N6e0J7rEI9v17Zw5yyvEQsAWGrQQznlR77R6P6nvLGlSMY

DA có thể kiểm chứng bằng toán học đảm bảo với Avail’s Light Clients

Avail sử dụng bằng chứng hợp lệ trong cấu trúc của nó để xác minh rằng dữ liệu trong mạng Avail là an toàn và có sẵn. Các ứng dụng light client của Avail cho phép người dùng xác minh toán học các đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu mà không cần giả định đa số là trung thực.

Avail Light Client có khả năng lấy mẫu dữ liệu từ blockchain Avail và có thể được nhúng vào trình sắp xếp, Validator của Orbit Chain hoặc thậm chí là light client của người dùng cuối. Làm như vậy cung cấp khả năng xác minh độc lập rằng dữ liệu cho Orbit Chain đang được cung cấp trên Avail mà không cần phải tin tưởng bất kỳ bên nào khác.

Mặc dù đây là một cải tiến hoàn toàn tùy chọn để tăng khả nawg xác minh, việc triển khai sẽ tương đối đơn giản. Dữ liệu giao dịch của chuỗi được lập chỉ mục thông qua AppId chuyên dụng trong Avail. Sử dụng AppID, Light Client sau đó có thể lấy mẫu dữ liệu từ các khối và xác thực các bằng chứng có trong tiêu đề của khối.

lIwz0Um A7nnhhmPxXvkIDBEmyMiVRV0ni

Phát huy mạng lưới mạnh mẽ của Arbitrum Orbit Chains với Avail DA

Arbitrum Orbit Chains có thể bắt đầu gửi dữ liệu giao dịch đến lớp DA an toàn, chi phí thấp và phi tập trung của Avail trên testnet Turing ngay hôm nay và trên mainnet của Avail trong những tuần tới. Điều này cung cấp cho hệ sinh thái Arbitrum cơ hội tận dụng lớp DA của Avail, có khả năng đảm bảo toàn bộ hệ sinh thái của Orbit chain L3.

Trong khi bài đăng này tập trung vào Arbitrum Orbit Chains, lớp DA đa nhiệm của Avail tích hợp với bất kỳ lớp rollup nào cung cấp trải nghiệm thống nhất cho người dùng cuối của bất kỳ hệ sinh thái nào. Để tìm hiểu cách tích hợp Arbitrum Orbit Chains với Avail DA, hãy xem Avail documentation và theo dõi Avail trên X để biết thêm chi tiết.