Hanu Nguyen

Secret Network là gì? (SCRT) Tổng quan về dự án Secret Network

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan về dự án Secret Network.  Secret Network là gì? Secret Network (SCRT) là giải pháp Layer-1 thực hiện các smart contract platform và được xây dựng trên mạng lưới Cosmos dựa trên Cosmos SDK, dự án tập trung vào...
Avatar of Hanu Nguyen
Hanu Nguyen
21/07/2022